Disclaimer

Deze website is eigendom van De Leeuw Bedrijfskleding en wordt door ons beheerd. Ondanks dat wij veel zorg besteden aan de samenstelling van deze website kan het voorkomen dat de gepubliceerde informatie onvolledig en onjuist is. De Leeuw Bedrijfskleding aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid. Daarnaast sluiten wij elke aansprakelijkheid uit voor schade als gevolg van het gebruik, de beschikbaarheid of de interpretatie van de informatie. Gegevens die een hyperlink bevatten naar andere sites vallen buiten de controle van De Leeuw Bedrijfskleding V.O.F. Elke mogelijke aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van deze sites wijzen wij daarom af.

 

Copyright

 

De website www.deleeuwreklamekleding.nl is eigendom van De Leeuw Bedrijfskleding V.O.F.

Alle auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom op de inhoud van deze website, waaronder mede begrepen de werking, de tekst, de afbeeldingen en de vormgeving, behoren toe aan De Leeuw Bedrijfskleding V.O.F. De inhoud van deze website mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Leeuw Bedrijfskleding V.O.F. worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, behoudens beperkingen bij wet gesteld en behalve voor zover zulks nodig is in het kader van het beoogd gebruik van deze website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Leeuw Bedrijfskleding V.O.F.